site in English, click here  

Forsikring

Erhvervsansvarsforsikring (dækker leverandørens fejl mv.)

Arbejdsgivers ansvar

Ifølge dansk lov hæfter en arbejdsgiver for det erstatningsansvar, som hans ansatte pådrager sig ved uagtsomme handlinger, når de udfører arbejde. Dette følger af en bestemmelse i Danske Lov fra 1683.

Ansvarsforsikring

Arbejdsgiveren kan sikre sig mod de økonomiske følger af et eventuelt erstatningsansvar ved at tegne en erhvervsansvarsforsikring. Forsikringen er reelt frivillig, men tegner arbejdsgiveren ikke sådan forsikring, må han selv betale for de ansattes skadevoldende handlinger.
Erhvervsansvarsforsikringen dækker både arbejdsgivers og de ansattes erstatningsansvar. Men lige som på en privat ansvarsforsikring er der situationer, hvor forsikringen ikke dækker, selv om skadevolder er erstatningsansvarlig, fx i den situation hvor en ansat forårsager skader med vilje.
En arbejdsgiver er dog ikke ansvarlig for såkaldte abnorme handlinger, som hans ansatte måtte foretage under arbejdets udførelse.

Kollektiv og privat ulykkesforsikring (dækker varige mén ved hændelige uheld)

En arbejdsskadeforsikring dækker medarbejderne, mens de er på arbejde. Men den dækker ikke på vejen til og fra arbejde og ikke i fritiden. Her er en kollektiv eller privat ulykkesforsikring nødvendig.

Ulykkesforsikringen dækker varige mén efter et ulykkestilfælde. Det vil sige, at erstatningen bliver udbetalt, når et ulykkestilfælde viser sig at medføre varigt mén - men først, når det kan afgøres, hvor alvorligt menet er.
Desuden dækker ulykkesforsikringen i visse tilfælde behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor efter en ulykke.

Mange mennesker har naturligvis tegnet en privat ulykkesforsikring, men de vil også have glæde af en kollektiv ordning, hvis uheldet er ude, fordi den kollektive ordning udbetaler erstatning i tillæg til udbetalinger fra andre forsikringer.

Danebrog

 

BFTL – Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning | Dansk Erhverv, Børsen | 1217 København K | Telefon 22 88 66 31 |

Medlemmer af BFTL: Carsten Brandt PersonaleUdviklingSiriusPartnerBanff PeopleAction Tour BornholmComacoEvent Fabrikken,

CoastZoneOutdoorsports ApSMADIERee Park - Safari Zone,  Gerdsen - for a change


© Copyright BFTL 2015