site in English, click here  

Relaterede links

Vores etiske retningslinjer.


Medlemskab af BFTL

BFTL samler seriøse udbydere i Danmark, der udfører teambuilding og ledertræning for kunder, også selv
om disse aktiviteter kun er en del af jeres samlede forretning.

Vi arbejder for at øge markedet gennem markedsføring, påvirkning af reguleringen af vores branche, og ikke mindst arbejder vi med at sikre kvalitet og et godt omdømme i vores branche.


Medlemsfordele:
▪  Adgang til Danmarks eneste branchegodkendte uddannelse, hvor
   jeres ansatte kan blive certificerede som teambuildinginstruktører.

▪  BFTL uddannede instruktører nævnes på den åbne liste over
  certificerede instruktører.

▪  Brugen af brancheforeningens kvalitetsstempel i jeres markedsføring.
   Skab sikkerhed for jeres kunder om, at I har de obligatoriske forsikringer,
   at I anvender godkendt udstyr, og at I ved hvordan man bruger det.
   Samtidig at jeres ansatte er opmærksomme på en etisk korrekt relation
   med kursister under teambuilding aktiviteter.

▪  Mulighed for at dygtiggøre sig gennem faglige arrangementer i BFTL.

▪  Videndeling mellem medlemmer omkring faglighed og markedsudvikling.

▪  En stemme i arbejdet med at påvirke vilkår, der regulerer vores branche
   – f.eks. i lovgivningen.

▪  Lukrative forsikringsbetingelser, såvel mht. dækning som pris.

▪  Et sideløbende medlemskab af Dansk Erhverv giver jer desuden adgang
   til bla. juridisk bistand, rabatordninger etc.
  
   Læs mere om Dansk Erhverv www.danskerhverv.dk

   Læs mere om medlemsfordele hos Dansk Erhverv.
   Medlemsfordele Dansk Erhverv (klik her).

   Indmeldelse i Dansk Erhverv kan ske her


Kontingent:

Et BFTL medlemskab koster årligt kr. 5000,- + moms.
Kontingentet opkræves halvårligt (2 x kr. 2500,-).Information om optagelse og indmeldelse:
1.  Du udfylder ansøgningsskema og sender det i
     udfyldt stand til formanden på  cbpu@bftl.dk.
    
     Klik her for at se ansøgningsskema
    
2.  Du fremsender samtidig dokumentation for, at I
     har en forsikring, der dækker virksomhedens
     aktiviteter.
    
     Har I ingen forsikring endnu, kan I ansøge om
     medlemskab, betinget af såvel bestyrelsens
     som forsikringsselskabet godkendelse.
     I så fald er det et ufravigeligt krav fra BFTL, at
     der tegnes forsikring ifm. indmeldelse.

3.  Du indbetaler kr. 5.000,- + moms på konto: 

        7854-0001190910
    
  Ansøgningsgebyret afdrager halvdelen af beløbet.
     De resterende kr. 2500,- + moms er betaling for
     første halvårs medlemskab.

4.   Bestyrelsen behandler din ansøgning straks efter
      modtagelse af ansøgningsgebyret, og beslutter
      om I kan optages.
    
      Skulle bestyrelsen beslutte at nægte en ansøger
      optagelse i BFTL, tilbagebetales kr. 2500,- + moms
      for første halvårs medlemskab.


BFTL vedtægter for optagelse:

§ 3. Optagelse af medlemmer
Som medlemmer af foreningen kan kun optages virksomheder, der
a)  arbejder aktivt i henhold til foreningens formål, jf. § 2
b)  arbejder i overensstemmelse med brancheforeningens etiske regler
c)  indbetaler det på generalforsamlingen godkendte optagelsesgebyr
d)  opfylder kravene om, at virksomhedens aktiviteter vedrører teambuilding,
      ledertræning og events, og at virksomheden har en forsikring, der
      dækker virksomhedens aktiviteter.

Begæring om optagelse indgives til bestyrelsen.
Nægter bestyrelsen at optage ansøgervirksomheden, kan denne fordre
afgørelsen forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling,
der afgører spørgsmålet i overensstemmelse med reglerne i §10, stk. 3.Obligatorisk Teambuildinginstruktøruddannelse.
BFTL har besluttet at alle nye medlemmer skal på en obligatorisk BFTL Teambuildinginstruktøruddannelse (Basisuddannelsen).
Læse mere herom under Uddannelser


Indmeldelsestilbud.
Melder I jer ind i brancheforeningen i forbindelse med tilmeldingen til kurset, sparer i 50% af kursusgebyret for medlemmer for den første deltager.

Deltagergebyret for virksomhedens første deltager er
herved kun kr. 1500,- + moms.

Ved  flere deltagere betales kr. 3000,- + moms pr. efterfølgende deltager.


BFTL Forsikring.

BFTL har indgået et samarbejde med Alm Brand så vi nu kan tilbyde lukrative skræddersyede forsikringer til vore medlemmer.


BFTL medlemmer.
Se listen over BFTLs medlemmer på http://www.bftl.dk/medlemmerne


Behov for yderligere information?
Du er velkommen til at kontakte BFTLs formand, Carsten Brandt på tlf. 22 88 66 31 eller  cbpu@bftl.dk

teambuilding i haven

Madavning i det fri

Socialt samvær

BFTL – Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning | Dansk Erhverv, Børsen | 1217 København K | Telefon 22 88 66 31 |

Medlemmer af BFTL: Carsten Brandt PersonaleUdviklingKlatreparken Aalborg,  Banff PeopleAction Tour BornholmEvent Fabrikken,

CoastZoneOutdoorsports ApSMADIERee Park,  Gerdsen - for a change - Klatreparken Randers og Aalborg - Teambuildingkompagniet - Highpark Sønderjylland - Go High Kragerup


© Copyright BFTL 2015