site in English, click here  

Banke banke på...

Den offentlige sektor har brug for hjælp. Hvis den skal øge kvaliteten og overkomme udfordringer fra bl.a. demografien, kræver det innovation og effektivisering. En lang række private rådgivere kan hjælpe på vej – hvis de får lov at komme inden for. Krisen risikerer at gøre det sværere.

Det kan være svært at se og endnu sværere at vide på forhånd, men kvalificeret rådgivning virker og har værdi - også i den offentlige sektor. Værdi i form af innovation, effektivisering, nytænkning eller forandring. Den offentlige sektor er dog langt fra altid specielt fremkommelig og mange steder præget af en stærk gør-det-selv-kultur, som måske nok sparer nogle penge - på kort sigt - men som samtidig hæmmer innovationen og bremser reformhastigheden i en sektor, der i høj grad har brug for forandring, hvis den skal indfri borgernes forventninger om kvalitet. Forventninger, som næppe er dalende.


Mange private rådgivere går i en stor bue uden om den offentlige sektor, fordi der er større fokus på lavest mulig timepris end på det samlede forhold mellem pris og kvalitet. Mange rådgivere opgiver at konkurrere om offentlige opgaver, fordi der ikke er villighed til at betale for den meget store del af opgaveløsningen, som ofte kræves for at blive prækvalificeret. Mange rådgivere oplever det offentlige indkøbsregime som en hæmsko for kvalitet og innovation. Der er med andre ord mange udfordringer - men også utallige eksempler på dygtige rådgivere og på proaktive myndigheder lokalt og nationalt, som får det til at fungere.


Dansk Erhverv var for nylig medarrangør på en stor konference, der netop satte fokus på perspektiverne for mere offentlig-privat samspil. Det var også pointen i organisationens publikation "Inno-nation Danmark". Begge viser de, at det ikke handler om ideologi, når man bør gøre op med de mange barrierer, men om sund fornuft. Der er brug for mere dialog og for konstruktive løsninger.

Krisen kradser

Det er nærliggende at tro, at den private sektors sværmeri for det offentlige skyldes, at man søger en sikker havn i krisetider. Men det er kun en lille del af forklaringen - perspektivet i fælles løsninger er langt større for begge parter. Danmark har en stor offentlig sektor, og åbner man op for mere OPS, vil det også kunne give os et bedre springbræt for at tilbyde de kompetencer, som udvikles herved internationalt. Danmark skal i stigende grad leve af videntung service, og sektoren rummer også potentialet til at blive et nyt eksporteventyr. En udvikling, som det ligger lige for at bakke op om politisk ved at gøre op med de barrierer, som stadig findes, og ved at stimulere den offentlige sektor til i langt højere grad at tænke på private som partnere.


Det kræver, at en række regler og praksisser bliver gået efter i sømmene. Fx kan SKI-systemet på mange punkter løbende forbedres, og man bør også i langt højere grad udnytte de eksisterende udbudsregler mere smidigt. Men det kræver også først og fremmest en holdningsændring hos politikere og i den offentlige sektor.


Samtidig er det også vigtigt, at man politisk ikke går i panik som følge af krisen og forfalder til gamle løsninger, hvor man ukritisk pumper den offentlige sektor op for at imødegå en akut, men forhåbentlig kortsigtet udfordring i forhold til ledigheden. Det gør kun ondt værre på lang sigt, og er mindre fleksibelt og fremadrettet, end hvis vi kunne bruge krisen til at arbejde langt mere sammen på tværs af offentlig og privat. De private rådgivere banker på døren - hvem lukker op?

Af:

Preben Rasmussen Høj, adm. direktør for Foreningen af Registrerede Revisorer, Charlotte Jepsen, adm. direktør for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Gitte Just, direktør for Danish Design Association, Bjørn Karsholt, adm. direktør for DRRB, Jens Kofoed, fmd. for Public Relation Branchen, Steinar Valade-Amland, direktør for Danske Designere, Jane Eis Larsen, adm. direktør for IT-Branchen, Henrik Dahl Sørensen, fmd. for Dansk Ejendomsmæglerforening, Flemming Kosakewitsch, adm. direktør for Danske Forsikrings- og Pensionsmæglere, Carsten Brandt, fmd. for Brancheforeningen for Teambuilding og ledertræning, Jan M. Hansen, fmd. for Danske Ejendomsprospektudbyderes Brancheforening, Peter Ott, fmd. for Den danske fondsmæglerforening, og Christian Tanggaard Ingemann, vicedirektør i Dansk Erhverv.

BFTL – Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning | Dansk Erhverv, Børsen | 1217 København K | Telefon 22 88 66 31 |

Medlemmer af BFTL: Carsten Brandt PersonaleUdviklingSiriusPartnerBanff PeopleAction Tour BornholmComacoLindeblad a/s,

CoastZoneOutdoorsports ApSMADIERee Park - Safari Zone,  Gerdsen Adventure


© Copyright BFTL 2015