site in English, click here  

Resume af BFTLs bestyrelsesmøde d. 8. november

Formandens ord

Bestyrelsen diskuterede forhold vedrørende bestyrelsesmøderne og det blev aftalt at den fremover vil mødes 2 gange årligt ( i stedet for 4) da der ikke er brug for så mange møder. Desuden vil der fremover blive inviteret en foredragsholder der vil fortælle om relevante emner efter møderne. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer og derfor har alle medlemmer mulighed for at deltage både på møderne og til oplæggene.
Formanden kom med input fra Rådgiverdagen med bl.a. et tip fra PWC der nu arbejder efter metoden "No cure no pay" Hvilket konkret betyder at kunderne først betaler når de er tilfredse med resultatet. Det er en generel tendens i rådgivermarkedet at man arbejder hen mod "No cure no pay". For at vores branche kræver det at man har et værktøj til at måle effekten af ens indsats. Et andet input kom fra "guruen" indenfor sociale medier Bob Pearson, der har skrevet bogen Pre-Commerce om hvordan virksomheder kan bruge de sociale medier.
Uheldet på Roskildefestivallen, blev nævnt, og formanden pointerede at det ikke var Action Tour Bornholm der havde haft noget med dette at gøre, men Nature Event. For at hurtigere at bringe lys over sådanne sager opfordrede formanden alle medlemmer til at kontakte formanden således han er orienteret i forhold til pressen.

Teambuilding instruktør uddannelsen

Der arbejdes fortsat på at udvikle en teambuilding instruktør uddannelse. Det nuværende forslag er der bred enighed om er alt for omfattende, med bl.a. et grundmodul på 7 dage!

Eventuelt

Diskussion om Finanskrisen påvirker også vores branche. Ingen tvivl om det! Tydeligt at kunderne er merer prisbevidste!
Diskussion om BFTL selv skal betale for en brochure eller benytte sig af et tilbud fra Nord Advertising, der tilbyder at producerer en brochure, hvor de tager indtægt fra annoncører i brochuren. Der kunne ikke blive enighed om dette. Martin, der står for synlighed udadtil, og som ikke var med på mødet, vil blive orienteret så han også kan tage stilling til dette initiativ. Andre emner der blev diskuteret, var vigtigheden af at medlemmerne orienterer kunder om deres medlameskab af BFTLs og dermed der deres forpligtelse af at skulle overholde de etiske retningslinjer, og et ønske om positiv artikel om tilfredse kunder - også på hjemmesiden, og hvad skal kunderne være opmærksomme på når de køber teambuilding ydelser? Alt dette kan samles i en eventuel brochure!

På mødet deltog Carsten Brandt, Kristian Søholm, Morten Due og Christian Holst. Der var afbud fra Martin Jønsson, Ole Andreassen og Brian Christiansen. Referent Lene Bech McCormick. Dette resume af mødet er skrevet af Christian Holst.

BFTL – Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning | Dansk Erhverv, Børsen | 1217 København K | Telefon 22 88 66 31 |

Medlemmer af BFTL: Carsten Brandt PersonaleUdviklingSiriusPartnerBanff PeopleAction Tour BornholmComacoLindeblad a/s,

CoastZoneOutdoorsports ApSMADIERee Park - Safari Zone,  Gerdsen Adventure


© Copyright BFTL 2015