site in English, click here  

Manglende lovgivning og kontrol i teambuildingbranchen har de seneste år kostet deltagerne liv og givet fysiske og psykiske men.

Af Kamilla Husted Bendtsen og Pelle Dam

Teambuilding. For bare ti år siden stadig et eksotisk og nymodens begreb - i dag noget stort set alle på arbejdsmarkedet har erfaringer med. Erfaringer, der desværre ikke altid er positive.
Det vidner talrige mediehistorier om. For eksempel TDC Forlag, der i 1997 udsatte sine medarbejdere for øvelsen 'Den varme stol', der resulterede i psykiske sammenbrud og selvmordsforsøg. Eller Flügger, der i juni 2005 sendte deres medarbejdere på 'firewalking', hvor de skulle gå på glædende kul - med en tur på hospitalet som følge.

Manglende uddannelse

Christina Schlander er erhvervs-psykolog i Århus og hun oplever jævnligt klienter med dårlige oplevelser fra teambuildingkurser.
"Problemerne opstår oftest, når de folk som afholder kurset, ikke er kompetente nok til at håndtere situationer, hvor de har med lidt svagere personer at gøre, som reagerer voldsommere end tilsigtet. De er ikke helt klar over hvilke processer, de sætter i gang, og har ikke uddannelsen til at følge op på det," siger hun.
Carsten Brandt, formand for Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning (BFTL), mener også, at en af de væsentligste årsager til mange uheld for dårlig faglig baggrundsviden.

Ingen lovgivning

Trods eksempler på højst uheldige episoder er der stort set ingen lovgivning på teambuilding-området. Der er ingen krav om uddannelse eller certificering af konsulenterne, og da betegnelsen 'teambuilder' ikke er en beskyttet titel, kan enhver starte sin egen teambuilding-virksomhed op fra den ene dag til den anden.
Brancheforeningens formand Carsten Brandt er stærk tilhænger af lovgivning på området. Det skader nemlig branchens omdømme, når enhver kan kalde sig konsulent.
"Det er alt for let - det kan alle gøre. Hvis man ikke kan finde på noget at lave, kan man bare slå sig ned som konsulent", siger han. Brancheforeningen ønsker en lov, der indeholder krav om uddannelse i pædagogik, sikkerhed og etik.
Carsten Brandt finder det for eksempel absurd, at der findes en uddannelse som klatreinstruktør, men at den ikke er lovpligtig for teambuildere, der udbyder det meget udbredte fænomen rappelling.

S ønsker lovgivning

Erhvervsordfører Orla Hav fra socialdemokratiet mener, at lovgivning på området ville være på sin plads.
"Jeg ville foretrække en eller anden form for certificering af en art, en uddannelse, hvor man skal bevise at man har etikken på plads," siger han.
"Helt grundlæggende synes jeg, at folk skal være kompetente til at gøre de ting de gør. Om ikke andet, så bør de i det mindste have de etiske normer på plads, sådan så man ikke havner i situationer, som overskrider de grænser, folk har. Og slet ikke situationer, hvor folk kommer til skade."

Branchen i bedring?

Pressens skræmmeeksempler lader dog til at have haft en gavnlig virkning. En rundspørge Avisen har lavet tyder på, at virksomhederne er blevet mere opmærksomme på, hvor de sender deres medarbejdere hen. Tæt samarbejde og dialog med teambuildingudbyderen synes at være blevet et mantra ude i HR- afdelingerne, så man ikke ender som et nyt skrækeksempel.
Hos Ledernes Kompetencecenter rådgiver man virksomhedsledere om planlægning af teambuilding. Chefkonsulent Leif Sonne ser en klar udvikling hen imod mere professionelle udbydere af teambuilding.
"Udviklingen er helt klart, at der er større ekspertise omkring det - dem der arbejder med det har større kompetencer, og er i højere grad kvalificeret til at gøre det. Det er ikke længere så tit vi oplever blålys, der kommer ind og siger: 'Nu skal vi lave en revolution i virksomheden.' Dem ser man ikke mere. Fordi, det tror jeg alle ved, også virksomhederne, at det slet ikke er den vej man skal gå," siger chefkonsulent Leif Sonne fra Ledernes Kompetencecenter.
Leif Sonne mener, at sporene fra tidligere tiders uheldige tider stadig skræmmer.
"Jeg tror meget det skyldes de oplevelser man har haft tidligere. At man har lært af historien," siger han.

Færre uheldige elementer

Virksomhedernes indsats ser ud til at have haft en positiv effekt. Erhvervspsykolog Christina Schlander understreger, at hun i dag har færre klienter med mén efter teambuilding end for nogle år tilbage, og sådan lyder det også fra andre erhvervspsykologer, Avisen har snakket med.
Også hos udbyderne mener mange, at der er blevet færre uheldige elementer i branchen. Branchen mener at have reguleret sig selv, således at der ikke længere sker så mange uheld eller episoder, hvor folks psykiske grænser overskrides.

En del af en kultur

Fagforeningen HK giver erhvervspsykologerne og udbyderne ret i, at branchen er blevet dygtigere. Der er dog stadig problemer, vurderer arbejdsmiljøchef Sven-Erik Hermansen.
"Det er en del af en arbejdspladskultur, når man tager af sted på sådan nogle ture, og dermed risikerer man, at hvis man ikke tager med, så er man ikke en del af den kultur," siger han.
Oplever I, at nogle får psykologiske problemer efter at have deltaget?
"Det har der altid været, og det vil der altid være."

Ikke dybdepsykologi

Carsten Brandt, formand for Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning, erkender, at nogle udbydere går over grænsen. Han har selv holdt kurser for mennesker, der havde fået varige mén af tidligere teambuildingoplevelser, og fortæller, at brancheforeningen ikke optager alle firmaer, der ansøger om medlemskab. Det er nemlig ikke alle, der lever op til brancheforeningens etiske og sikkerhedsmæssige retningslinjer.
"Teambuilding er jo ikke dybde-psykologi. Hvis man som konsulent ikke kender sine begrænsninger, kan man ende som guru, for mennesker er jo påvirkelige når de befinder sig tre dage ude i felten, hvor de ikke ved, hvad der skal foregå. Og det kan vi jo kun tage dyb afstand fra," siger Carsten Brandt.

Opgave fra Journalisthøjskolen.

BFTL – Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning | Dansk Erhverv, Børsen | 1217 København K | Telefon 22 88 66 31 |

Medlemmer af BFTL: Carsten Brandt PersonaleUdviklingSiriusPartnerBanff PeopleAction Tour BornholmComacoLindeblad a/s,

CoastZoneOutdoorsports ApSMADIERee Park - Safari Zone,  Gerdsen Adventure


© Copyright BFTL 2015