site in English, click here  

Stil krav til teambuildingudbyderen.

Af Martin Jønsson, Scandinavian Teambuilding ApS

Der findes desværre adskillige eksempler på, at danske virksomheders teambuildingarrangementer har fået utilsigtede konsekvenser for medarbejderne. Oftest sker dette som følge af, at teambuildingudbyderen ikke har det nødvendige og forventelige fokus på sikkerhed, etik eller lovkrav til de udbudte aktiviteter.
Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning (BFTL) har i en årrække krævet højeste standarter af sine medlemmer. Dette betyder, at alle foreningens medlemmer lever op til høje sikkerheds-, certificerings-, forsikrings- og etiske krav. Det primære formål med denne nøjsomme proces er åbenlyst kursisternes sikkerhed. Imidlertid kan vores høje krav til medlemmerne også gøre udvælgelsesprocessen mindre kompliceret for teambuildingkunden, som har alle sikkerhedsaspekter dækket, når udbyderen er medlem af BFTL.

BFTL måtte igen på seneste bestyrelsesmøde konstatere, at en teambuildingudbyder uden for brancheforeningen har bragt sine kursister i en yderst problematisk situation. Udbyderen havde haft et større hold kursister igennem en øksekast-aktivitet, men havde ikke haft den våbentilladelse, som denne aktivitet kræver. Desværre er det ikke kun teambuildingudbyderen, der bliver ramt af denne forseelse, men også de intetanende kursister, som alle måtte forlade arrangementet med en politianmeldelse for våbenbesiddelse, en alvorlig tiltale med risiko for fængselsstraf.
Denne sag ville ikke have været opstået, hvis kunden havde valgt at benytte en af de mange udbydere fra BFTL. Her stilles der nemlig krav til, at vores medlemmer har våbentilladelse, såfremt de udbyder øksekast.

Desværre rammer disse episoder hele branchens image, og BFTL kan kun opfordre til at vælge blandt foreningens medlemmer, hvorved kunden undgår overraskelser i forbindelse med nedprioriteret sikkerhed og manglende certificering.

BFTL – Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning | Dansk Erhverv, Børsen | 1217 København K | Telefon 22 88 66 31 |

Medlemmer af BFTL: Carsten Brandt PersonaleUdviklingSiriusPartnerBanff PeopleAction Tour BornholmComacoLindeblad a/s,

CoastZoneOutdoorsports ApSMADIERee Park - Safari Zone,  Gerdsen Adventure


© Copyright BFTL 2015