BFTL Uddannelse: Tobrebsuddannelse

BLIV CERTIFICERET INSTRUKTØR
– SÅ DU KAN STÅ FOR SIMPLE TOPREBS-EVENTS

FORMÅL:

BFTL’s toprebsuddannelse har til formål at uddanne instruktører i de færdigheder som kræves for at stå for simple toprebs sikrede klatre og rapelling arrangementer. Ved topreb forstås at sikringsmanden står på jorden eller sikkert på en platform med enten rækværk eller sikring og sikre via et godkendt topanker over klatreren. 

Kursisten har efter endt uddannelse tilegnet sig færdigheder som gør ham kompetent til at stå for klatrearrangementer i BFTL-regi. Kursisten har opnået færdigheder og kendskab inden for brug og vedligehold af klatreudstyr og klatreinstallationer!

MÅLGRUPPE:

Alle som har med rebaktiviteter at gøre i forbindelse med teambuilding og ledertræning. Deltagerne behøver ikke, at have indgående kendskab til klatring eller rappelling inden kursus. 
 

Indhold:

  • Udstyr til brug for toprebsklatring og rapelling. 
  • Vedligehold af udstyr og forhold ved slitage. 
  • Knob og knuder
  • Toprebsklatring
  • Abseil / Rappelling
  • Ankerpunkter og standpladser
  • Redning og rebbaner

PRAKTISK INFORMATION: 

Kurset afholdes i Ree Park i Ebeltoft.
(Ved behov kan kurset gennemføres på Sjælland).


Det er 2-dages kurser (primært fredag-lørdag)
uden overnatning fra kl. 09-18 begge dage.

PRIS

For ikke-medlemmer af BFTL er prisen kr. 5.000,-

+ moms, inkl. ophold og forplejning.

For medlemmer af BFTL er prisen kr. 3.000,-

+ moms, inkl. ophold og forplejning.

Priserne er eksklusive transport og evt. overnatning.

TILMELDING:
Tilmelding sker ved at sende en e-mail til
BFTLs formand Carsten Brandt på uddannelse@bftl.dk

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt BFTLs formand Carsten Brandt på tlf.: +45 2288 6631
eller e-mail cbpu@bftl.dk