FORMÅL:

Bliv uddannet Proceskonsulent ved Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning.

Efter en 3 dages uddannelse kan du opnå den anerkendte certificering som Proceskonsulent.

Uddannelsen har til formål at sikre, at deltageren bibringes det fornødne kendskab til, hvorledes aktiviteter gennemføres på en etisk, sikkerhedsmæssig
og forsikringsmæssig forsvarlig måde, herunder også de juridiske krav vedr. GDPR.

Dag 1 afsluttes med et 4-timers Førstehjælpskursus med fokus på branche-relaterede ulykker

Uddannelsen har dag 2 til formål at give deltageren den fornødne viden om processer og procesforståelse. Deltagerne skal desuden have viden om procesværktøjer og hvordan disse udnyttes optimalt.

Uddannelsen indeholder også en personprofiltest og kendskab til dette værktøj. Profiltesten som anvendes, er en adfærdstest, som deltagerne også får udleveret som gratis værktøj til fremtidig virke. Dag 3 afsluttes med certificering af deltageren.

Certificeringen kan bruges i markedsføringen af Proceskonsulentens aktiviteter.

MÅLGRUPPE:

Alle der arbejder professionelt med konsulentarbejde og ledertræning – enten som udbyder af ledertræning – eller udviklingsforløb til andre eller som intern udviklingskonsulent i en virksomhed eller organisation. 

Indhold:

  • Forsikring og lovkrav til udviklingsprocesser 
  • Din rolle som konsulent
  • Den praktiske afvikling af processer (forberedelsen, afviklingen og evalueringen) 
  • De etiske principper for gennemførelse af udviklingsforløb 
  • Procesforståelse og procesværkøtjer
  • Førstehjælp til ulykker 

PRAKTISK INFORMATION: 

Kurset afholdes i Ree Park i Ebeltoft.

(Ved behov kan kurset gennemføres på Sjælland).


Det er 3-dages kurser
uden overnatning fra kl. 09-18 begge dage.

PRIS

Melder I jeres virksomhed ind i brancheforeningen BFTL (A-medlemskab)
ifm. tilmelding til kurset, tilbyder vi jer 50 % rabat på den første deltager,
dvs. deltagerpris på kr. 1500,- + moms, inkl. ophold og forplejning.
Tilmelder I flere til kurset betales kr. 3000,- for de efterfølgende deltagere.
Bemærk, at tilbuddet betinger et medlemskab på mindst 2 år fra indmeldelsesdatoen.

For ikke-medlemmer af BFTL er prisen kr. 7.500,-

+ moms, inkl. ophold og forplejning.

For medlemmer af BFTL er prisen kr. 4.500,-

+ moms, inkl. ophold og forplejning.

Priserne er eksklusive transport og evt. overnatning.


Opkrævning for deltagelse udsendes før kursets afholdelse. 

Melder I jeres virksomhed ind i brancheforeningen BFTL i forbindelse med tilmelding til kurset, tilbyder vi jer 50 % rabat på den første deltager, dvs. deltagerpris på kr. 3500,- + moms, inkl. ophold og forplejning.
Tilmelder I flere til kurset betales kr. 4000,- for de efterfølgende deltagere.

Bemærk, at vi i dette tilbud betinger et medlemskab på mindst 2 år fra indmeldesesdatoen. 

TIDER

Dato tilgår snarest.

TILMELDING:
Tilmelding sker ved at sende en e-mail til
BFTLs formand Carsten Brandt på uddannelse@bftl.dk

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt BFTLs formand Carsten Brandt på tlf.: +45 2288 6631
eller e-mail cbpu@bftl.dk