FORMÅL:

Bliv uddannet Proceskonsulent ved
Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning.

Efter en 3 dages uddannelse kan du opnå
den anerkendte certificering som Proceskonsulent.

Uddannelsen har til formål at sikre, at
deltageren bibringes det fornødne kendskab til, hvorledes aktiviteter
gennemføres på en etisk, sikkerhedsmæssig
og forsikringsmæssig forsvarlig måde, herunder også de juridiske krav vedr.
GDPR.

Dag 1 afsluttes med et 4-timers Førstehjælpskursus med fokus på
branche-relaterede ulykker

Uddannelsen har dag 2 til formål at give deltageren den fornødne viden om processer
og procesforståelse. Deltagerne skal desuden have viden om procesværktøjer og
hvordan disse udnyttes optimalt.

Uddannelsen indeholder også en
personprofiltest og kendskab til dette værktøj. Profiltesten som anvendes, er
en adfærdstest, som deltagerne også får udleveret som gratis værktøj til
fremtidig virke. Dag 3 afsluttes med certificering af deltageren.

Certificeringen kan bruges i
markedsføringen af Proceskonsulentens aktiviteter.

MÅLGRUPPE:

Alle der arbejder professionelt med konsulentarbejde
og ledertræning – enten som udbyder af ledertræning – eller udviklingsforløb
til andre eller som intern udviklingskonsulent i en virksomhed eller
organisation. 

Indhold:

  • Forsikring og lovkrav til udviklingsprocesser 
  • Din rolle som konsulent
  • Den praktiske afvikling af processer (forberedelsen,
    afviklingen og evalueringen) 
  • De etiske principper for gennemførelse af udviklingsforløb 
  • Procesforståelse og procesværkøtjer
  • Førstehjælp til ulykker 

 

PRAKTISK INFORMATION: 

Kurset afholdes i Ree Park i Ebeltoft.

(Ved behov kan kurset gennemføres på
Sjælland).


Det er 3-dages kurser
uden overnatning fra kl. 09-18 alle dage.

 

PRIS

Melder I jeres virksomhed ind i brancheforeningen BFTL (A-medlemskab)
ifm. tilmelding til kurset, tilbyder vi jer 50 % rabat på den første deltager,
dvs. deltagerpris på kr. 3000,- + moms, inkl. ophold og forplejning.
Tilmelder I flere til kurset betales kr. 6000,- for de efterfølgende deltagere.
Bemærk, at tilbuddet betinger et medlemskab på mindst 2 år fra indmeldelsesdatoen.

For ikke-medlemmer af BFTL er prisen kr. 9000,-

+ moms, inkl. ophold og forplejning.

For medlemmer af BFTL er prisen kr. 6000,-

+ moms, inkl. ophold og forplejning.

Priserne er
eksklusive transport og evt. overnatning.


Opkrævning for deltagelse udsendes før kursets afholdelse. 

Bemærk, at vi i dette tilbud betinger et medlemskab på mindst 2 år fra
indmeldesesdatoen. 

TIDER

22. – 24. november 2023

TILMELDING:
Tilmelding sker ved at sende en e-mail til
BFTLs formand Carsten Brandt på uddannelse@bftl.dk

FOR YDERLIGERE
INFORMATION:

Kontakt BFTLs formand Carsten Brandt på
tlf.: +45 2288 6631
eller e-mail cbpu@bftl.dk