Spring til indhold

BFTL Uddannelse: Proceskonsulent

      BFTL 002: Proceskonsulent

FORMÅL:

Bliv uddannet Proceskonsulent ved
Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning.

Efter en 2 dages uddannelse kan du opnå
den anerkendte certificering som Proceskonsulent.

Uddannelsen har til formål at sikre, at
deltageren bibringes det fornødne kendskab til, hvorledes aktiviteter
gennemføres på en etisk, sikkerhedsmæssig
og forsikringsmæssig forsvarlig måde, herunder også de juridiske krav vedr.
GDPR.

Uddannelsen har til formål at give deltageren den basale viden om processer
og procesforståelse. Deltagerne skal desuden have viden om procesværktøjer og
hvordan disse udnyttes optimalt.

Uddannelsen indeholder også en
personprofiltest og kendskab til dette værktøj. Profiltesten som anvendes, er
en adfærdstest, som deltagerne også får udleveret som gratis værktøj til
fremtidig virke. Dag 2 afsluttes med certificering af deltageren.

Certificeringen kan bruges i
markedsføringen af Proceskonsulentens aktiviteter.

Bemærk, at det er en forudsætning for deltagelse, at man har gennemført BFTL 001 – Teambuildinginstruktøruddannelsen med tilfredsstillende resultat. 

MÅLGRUPPE:

Alle der arbejder professionelt med konsulentarbejde indenfor organisationsudvikling – enten som udbyder eller som intern udviklingskonsulent i en virksomhed eller
organisation. 

Indhold BFTL002:

  • Forsikring og lovkrav til udviklingsprocesser 
  • Din rolle som konsulent
  • Den praktiske afvikling af processer (forberedelsen,
    afviklingen og evalueringen) 
  • De etiske principper for gennemførelse af udviklingsforløb 
  • Procesforståelse og procesværktøjer

 

PRAKTISK INFORMATION: 

Kurset afholdes i Ree Park Safari i Ebeltoft.

(Ved behov kan kurset gennemføres på
Sjælland).

Et 2-dages kursus uden overnatning fra kl. 09-18 begge dage.

 

PRIS

Melder I jeres virksomhed ind i brancheforeningen BFTL (A-medlemskab)
ifm. tilmelding til kurset, tilbyder vi jer 50 % rabat på den første deltager,
dvs. deltagerpris på kr. 3000,- + moms, inkl. ophold og forplejning.
Tilmelder I flere til kurset betales kr. 6000,- for de efterfølgende deltagere.
Bemærk, at tilbuddet betinger et medlemskab på mindst 2 år fra indmeldelsesdatoen.

For ikke-medlemmer af BFTL er prisen kr. 6.000,-

+ moms, inkl. ophold og forplejning.

For medlemmer af BFTL er prisen kr. 4.000,-

+ moms, inkl. ophold og forplejning.

Priserne er
eksklusive transport og evt. overnatning.

Opkrævning for deltagelse udsendes før kursets afholdelse. 

Bemærk, at vi i dette tilbud betinger et medlemskab på mindst 2 år fra
indmeldelsesdatoen. 

TIDER

 18.-19. november 2024 i Ree Park. 

 

TILMELDING:
Tilmelding sker ved at sende en e-mail til
BFTLs formand Carsten Brandt på uddannelse@bftl.dk

FOR YDERLIGERE
INFORMATION:

Kontakt BFTLs formand Carsten Brandt på
tlf.: +45 2288 6631
eller e-mail formand@bftl.dk