Spring til indhold

BFTL Uddannelse: Psykisk Førstehjælp

BLIV CERTIFICERET I PSYKISK FØRSTEHJÆLP
– FOR EN SIKKERHEDS SKYLD!

FORMÅL:

Føler du dig som instruktør i stand til at kunne vurdere og håndtere reaktionerne efter en traumatisk oplevelse som eksempelvis en alvorlig ulykke? 

Hvordan vil du takle en person med disse reaktioner, og hvad med resten af gruppen, hvordan vil du håndtere dem? 

Uddannelsen har til formål at uddanne deltagerne i at kunne spotte og håndtere personer med behov for psykisk førstehjælp.
At kunne håndtere de reaktioner der vil kunne opstå i en gruppe.
Samt med fokus på kommunikation, at kunne imødekomme / nedtrappe konflikter.

Det er ikke “bare” godt at have styr på dette område, det er faktisk et krav fra Arbejdstilsynet der kan give påbud!
I AT ́s interne instruks Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet (At-intern instruks IN-4-4), kan man læse nærmere omkring dette. 

MÅLGRUPPE:

Alle som arbejder professionelt eller privat med mennesker. Alle kan potentielt komme ud for en krise eller pludselig opstået hændelse som gør at vi reagerer. 

Indhold:

  • Hvad er akut stress, chok og krise?
  • Defusing af grupper og enkeltpersoner
  • Konflikter
  • Konfliktforebyggelse og håndtering
  • Psykisk støtte og førstehjælp
  • Samtaleteknik
  • Reaktionsmønstre
  • Værktøjer og redskaber til nedtrapning af akutte situationer

BFTL’s uddannelse i Psykisk Førstehjælp giver medlemmer af BFTL adgang til telefonisk hotline ved Nordisk Krisekorps. Dette indebærer bl.a. telefonisk sparring, råd og vejledning til instruktøren i den akutte situation. Samt eventuel telefonisk samtale med den ramte. 

PRAKTISK INFORMATION: 

Kurset afholdes i Ree Park i Ebeltoft.

(Ved behov kan kurset gennemføres på Sjælland).


Det er 2-dages kurser (primært fredag-lørdag)
uden overnatning fra kl. 09-18 begge dage.

PRIS

For ikke-medlemmer af BFTL er prisen kr. 6.000,-

+ moms, inkl. ophold og forplejning.

For medlemmer af BFTL er prisen kr. 4.000,-

+ moms, inkl. ophold og forplejning.

Priserne er eksklusive transport og evt. overnatning.

TILMELDING:
Tilmelding sker ved at sende en e-mail til
BFTLs formand Carsten Brandt på uddannelse@bftl.dk

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt BFTLs formand Carsten Brandt på tlf.: +45 2288 6631
eller e-mail cbpu@bftl.dk