Spring til indhold

teambuildingPRoces

Processer dækker over alle proces og udviklingsforløb hvor som har til sigte at udvikle gruppen i en retning. Proces er oftest længerevarende forløb fra enkelte dage til flere måneder, med et målrettet formål. Det kunne være værdiimplementering, strategiarbejde, visionsarbejde eller andet. Forløbene kan indeholde teambuilding som middel mod at forstå en given teori eller proces. Forløbene kan også indeholde simulationer af scenarier fra organisationens egen praksis. Den klassiske proces er forløb styret af en konsulent, som igangsætter aktiviteter og laver opfølgning og refleksion undervejs eller til slut.