Spring til indhold
Kompetenceudvikling

Carsten brandt personaleudvikling

I Carsten Brandt PersonaleUdvikling (CBPU) arbejder vi med kompetenceudvikling i større og mindre organisationer inden for 4 områder:
 
         ¤  Organisationsudvikling og bestyrelsesrådgivning
         ¤  Chef- og lederudvikling
         ¤  Gruppe- og teamudvikling  
         ¤  Personlig udvikling og mentaltræning
 
Vores virksomhedsfilosofi bygger på det faktum, at de fleste teorier er gode, men desværre værdiløse, hvis de ikke kan omsættes i praksis.
 

I Carsten Brandt PersonaleUdvikling er lejring af viden hos kunden samt fokus på bundlinje-resultatet vigtige parametre for et samarbejde.

Vort motto er – Fra Ord til Handling !

 
Vi har, med afsæt i mere end 40 års erfaring indenfor organisationsudvikling, specialiseret os i at uddanne og træne organisationer,
ledere og medarbejdere med henblik på at levendegøre og implementere anerkendte kompetenceudviklingsteorier.

Teorierne omsættes til praksis ved hjælp af handlingsorienterede øvelser, der følges op af proces for at sikre implementering og fastholdelse i dagligdagen.

Vi anvender ofte naturen som “træningsbane”, idet vi oplever, at den adfærd, der afdækkes på vore aktiviteter udenfor trygge og vante rammer,
som oftest afspejler den normale daglige adfærd.

Træningen finder sted i et særdeles kontrolleret træningsmiljø, hvor etik og sikkerhed har vores største fokus og bevågenhed.

Carsten Brandt PersonaleUdvikling
Århusvej 31
8410 Rønde

Tlf. +45 86 13 27 70

E-mail: cbpu@cbpu.dk

Kontaktperson: Carsten Brandt

 

Gennemført

Kursus 001.
BFTL Basisuddannelse

Kursus 002.
BFTL Førstehjælpsuddannelse

Kursus 003.
BFTL Toprebsuddannelse

Kursus 004.
BFTL Psykisk Førstehjælp

 

BFTL 002
Proceskonsulentuddannelse

BFTL 003.
Klatreparkoperatøruddannelse