Event dækker over alle teambuilding- og event oplevelser, som har til sigte at ”pleje relationerne i teamet eller afdelingen”. Events kan have en varighed fra en enkelt time til flere dage. Events indeholder næsten altid en eller anden form for aktivitet, enten aktiv eller passiv, men formålet er som regel at ryste deltagerne sammen. Aktiviteterne kan variere fra noget som lægger tæt på organisationens praksis, til andre aktiviteter, som kan være samarbejdsøvelser, kommunikationsøvelser, spil, konkurrencer, leg eller rollespil. Derfor bliver events ofte brugt af organisationer til firmaevent, sommerfester, julefrokoster eller andre arrangementer. Den klassiske form for teambuilding og events er aktiviteter eller poster der styres af en instruktør. Efter aktiviteten kan der være en opsamling på aktiviteten, i form af en evaluering uden proces.

Unknown
TRANSPERANT BAGGRUND
CFO_logo_4
CBPUOutline
download
primaert
ZOO_green_KBH_rgb