Processer dækker over alle proces og udviklingsforløb som har til sigte at udvikle gruppen i en given retning. Proces er oftest længerevarende forløb fra enkelte dage til flere måneder, med et målrettet formål. Det kunne være værdiimplementering, strategiarbejde, visionsarbejde eller andet. Forløbene kan indeholde teambuilding som middel til at forstå en given teori eller proces. Forløbene kan også indeholde simulationer af scenarier fra organisationens egen praksis. Den klassiske proces er et forløb styret af en konsulent, som igangsætter aktiviteter og laver opfølgning og refleksion undervejs eller til slut.